Psychoterapia. Ciało. Energia.

Mariusz Harenda

Pracę z ciałem podjąłem wiele lat temu, najpierw praktykując jogę, potem również qigong oraz tybetańskie metody praktyk fizycznych. Rozpoczęcie własnej psychoterapii bioenergetycznej było przełomowym momentem w mojej relacji z ciałem i umysłem.

Równowaga, dojrzała relacja z otaczającą rzeczywistością i podniesienie poziomu energii to tylko część uzyskanych dzięki terapii korzyści. Chęć pogłębienia wiedzy o psychoterapeutycznej metodzie Aleksandra Lowena była jej naturalną konsekwencją. 

O mnie

Obecnie jestem w trakcie certyfikacji CBT w procesie 4-letniego szkolenia Polskiego Stowarzyszenie Analizy Bioenergetycznej (https://www.analizabioenergetyczna.org/), stanowiącego kompleksowe przygotowanie do pracy terapeuty w nurcie Analizy Bioenergetycznej Alexandra Lowena.

Jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Analizy Bioenergetycznej oraz International Institute for Bioenergetic Analysis. Uczestniczyłem również w warsztatach prowadzonych przez Bennetta Shapiro – twórcę metody Accessing Your Life Force.

Moją pracę superwizuję u Alice Moll – certyfikowanej superwizorki CBT.
Pracuję w dwóch językach – polskim i angielskim.

Ciało = Emocje

W swojej pracy z klientami korzystam z doświadczeń zdobytych podczas treningów i szkoleń dla psychoterapeutów, które w bardzo skrótowy sposób prezentuję poniżej.

Wszystkie te narzędzia pracy psychoterapeutycznej osadzone są ściśle w tradycji psychoanalitycznej, ale wzbogacone o najnowsze badania z zakresu neurologii, które stanowią podstawę do zaangażowania ciała w proces terapeutyczny.

Podstawowy punkt odniesienia stanowi teoria poliwagalna Stephena W. Porgesa, stanowiąca o podłożu biologicznym życia emocjonalnego człowieka. Wiąże ona ściśle doświadczenia emocjonalne z procesami zachodzącymi w ciele.

• Analiza bioenergetyczna Alexandra Lowena

• Analiza bioenergetyczna Alexandra Lowena

Analiza bioenergetyczna Alexandra Lowena jest metodą psychoterapeutyczną, o której autor mówił w następujący sposób:

Bioenergetyka jest sposobem rozumienia osobowości w kategoriach ciała i jego energetycznych procesów. Te procesy, a szczególnie wytwarzanie energii poprzez oddychanie i metabolizm oraz jej uwalnianie poprzez ruch, są podstawowymi funkcjami życiowymi.

To, jak duże zasoby energii posiadamy i jak je wykorzystujemy, determinuje nasze reakcje na sytuacje w życiu. Jest oczywiste, że o wiele efektywniej poradzimy sobie w życiu, jeżeli posiadamy duże zasoby energii, które mogą być swobodnie przełożone na ruch i ekspresję.

Bioenergetyka jest także formą terapii, która łączy pracę z ciałem i umysłem. Celem terapii jest pomoc w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych oraz w wykorzystaniu potencjału życiowego tak, aby życie przynosiło więcej przyjemności i radości.

Fundamentalną tezą bioenergetyki jest to, że ciało i umysł są funkcjonalnie identyczne. To, co dzieje się w umyśle, odzwierciedla zmiany zachodzące w ciele i odwrotnie (…)

– Alexander Lowen

• Accessing Your Life Force - metoda Benneta Shapiro

Miałem okazję uczestniczyć w warsztatach prowadzonych przez jednego z najwybitniejszych terapeutów bioenergetycznych – Bennetta Shapiro, twórcę metody Accessing Your Life Force.

Jest to metoda wyrastająca z bioenergetycznego podejścia, umożliwiająca przepływ energii w ciele dzięki technikom pokonującym naturalny opór naszego organizmu przed jej swobodnym doświadczaniem.

Finalnym efektem jest przywrócenie witalności ciała i równowagi emocjonalnej oraz umożliwienie klientowi świadomego i satysfakcjonującego przeżywania życia. W swoim gabinecie często sięgam do zdobytych tam doświadczeń.

• Psychoterapeutyczna praca z energią w ciele

Metody psychoterapeutycznej pracy z energią w ciele prowadzą do przywrócenia równowagi w obrębie autonomicznego układu nerwowego. Angażują one zarówno miękkie, jak i agresywne fale energii.

Termin „agresywna fala” należy tu rozumieć jako energię umożliwiającą stanowienie swoich granic, realizowanie swoich celów i sięganie po doświadczanie przyjemności.

To właśnie sprawia, że to podejście psychoterapeutyczne różni się od innych metod. Celem jest tutaj praca z obronami blokującymi ekspresję organizmu, a nie jedynie umożliwienie regulacji prowadzącej do uspokojenia. Jest to aspekt fundamentalny w obu wspomnianych metodach.

Bezpieczeństwo

Niezależnie od stosowanych w konkretnym przypadku metod, moją pracę opieram zawsze na zbudowaniu opartej na bezpieczeństwie relacji z klientem. Uważam, że jest to podstawowy warunek udanej pracy terapeutycznej niezależnie od stosowanych technik terapeutycznych.

Zakres działania

W zależności od potrzeb klientów pracuję zarówno interwencyjnie, jak i prowadząc długoterminowe regularne sesje terapeutyczne. Na pierwszej sesji ustalamy szczegóły kontraktu terapeutycznego, by stworzyć bezpieczne dla obu stron ramy relacji terapeutycznej. Pracuję w dwóch językach: polskim i angielskim.

Sesje indywidualne

Warsztaty grupowe

Grupy terapeutyczne